Realizované zakázky

Zde je uvedeno několik zakázek, na kterých jsme pracovali:

Praha západ, Klínec - stavba rodinného domu,

Praha 9, Hloubětín - rekonstrukce bytového jádra,

Beroun, Tmaň - stavba opěrné zdi.